Sumbangan
  Nama   Nominal (Rp) Tgl
  Kristian Ronald Rp 2.000.000,00 02/10/17
  Daniel Liman Rp 200.000,00 02/10/17
  Diky Tanaya Rp 250.000,00 02/10/17
  Hari Prasetio Rp 100.633,00 02/10/17
  Harjanto Rp 250.000,00 02/10/17
  PK Peserta +TED Alkitab Pintar Rp 265.000,00 02/10/17
  Joko Istiono Rp 2.000.000,00 03/10/17
  Karolus Japutra Rp 1.000.000,00 04/10/17
  Chandra Widjaja Rp 1.500.000,00 04/10/17
  Mariany Rp 60.000,00 04/10/17
  Rento Ari Nugroho Rp 250.000,00 04/10/17
  Freddijanto Sujana Rp 100.000,00 04/10/17
  Lauw Mediana Rp 1.000.000,00 04/10/17
  NN (Jakarta) Rp 15.000.000,00 05/10/17
  Lukas Haridjaja Rp 5.000.000,00 06/10/17
  PK Staf Rp 575.000,00 06/10/17
  Handaya Harijanto Rp 6.675.000,00 06/10/17
  PK Panitia Konferensi Konseling Keluarga Indonesia (K3I) Rp 3.500.000,00 08/10/17
  PK Peserta K3I Rp 2.834.000,00 09/10/17
  PK Peserta Retreat KMK UNSA Rp 50.000,00 09/10/17
  PK KMK UNSA Rp 300.000,00 09/10/17
  Antonius Steven Rp 200.000,00 09/10/17
  Sandy Hartono Rp 3.000.000,00 09/10/17
  TELAGA Rp 750.000,00 09/10/17
  Yoshino Milyard Rp 2.000.000,00 10/10/17
  Danny Thendean Rp 1.000.000,00 10/10/17
  Mauliate Marganda Rp 300.000,00 10/10/17
  NN (Jakarta) Rp 2.000.000,00 11/10/17
  PK GKY Tjg. Pinang Rp 400.000,00 11/10/17
  PK Peserta Roadshow GBI Tjg. Pinang Rp 366.000,00 12/10/17
  PK GBI Tjg. Pinang Rp 500.000,00 12/10/17
  PK Peserta Roadshow GPdI Tjg. Pinang Rp 3.163.000,00 13/10/17
  Helen A. Manoe Rp 1.900.000,00 13/10/17
  PK Peserta Roadshow GRII Batam Rp 2.590.000,00 14/10/17
  PK GRII Batam Rp 4.106.000,00 15/10/17
  Hana Desriana Rp 300.000,00 16/10/17
  Indonesia Gladia Budianto Rp 2.000.000,00 16/10/17
  PPA SU Rp 5.000.000,00 16/10/17
  PK GSPII Sumber Solo Rp 250.000,00 17/10/17
  Wiseno Adi Purnomo Rp 10.000.000,00 17/10/17
  Samuel Sambudjo Rp 150.000,00 17/10/17
  PK Peserta MUKERNAS PW GKAI Rp 347.000,00 19/10/17
  Kristian Ronald Rp 400.000,00 23/10/17
  Dewi Setyawan Rp 200.000,00 23/10/17
  Best Overall before Hackathon Rp 4.500.000,00 23/10/17
  Yusuf Wijaya Rp 50.000,00 23/10/17
  Yayasan Gloria Rp 1.000.000,00 25/10/17
  Fliptech Lentera I Rp 500.000,00 25/10/17
  Yani Mariani Rp 125.000,00 25/10/17
  Maya Malinda SE Rp 100.000,00 25/10/17
  Rentjana Sembiring Rp 250.000,00 30/10/17
  Kristian Ronald Rp 2.000.000,00 30/10/17
  Indonesia Gladia Budianto Rp 2.000.000,00 30/10/17
  GRII Karawaci Rp 25.000.000,00 31/10/17
  Laurence Rp 500.000,00 31/10/17
  Bunga Bank Rp 13.308,00 31/10/17
         
  Total sumbangan Rp 119.869.941,00  
         
Pengeluaran
  Admin Rp 2.068.770,00
  HRD Rp 1.434.700,00
  Kepegawaian Rp 42.990.000,00
  Konsumsi Rp 3.968.500,00
  Perpustakaan Rp 185.000,00
  Transportasi Rp 6.823.557,00
  Utility Rp 4.309.600,00
  Infrastruktur Rp 174.800,00
  Produk Rp 19.687.500,00
  PK untuk Staf Rp 1.750.000,00
  Bangunan Rp 5.000.000,00
         
  Total pengeluaran Rp 88.392.427,00